Small Cloud Ministries
Tell a Friend


Home
Ed Kleiman's Vimeo Messages
Christian Resources
Prayer Praises and Requests
Biographical and Contact Information
Ed Kleimans Schedule
Links
What We Believe
Support the Ministry
polska strona
ukrainian page

Baptist Church in Krakow, Poland, praying during Ed's time there in September 2004.
Członkowie Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie modlą się w czasie spotkania z Ed’em we wrześniu 2004r.
Koncert Modlitewny

Na temat MODLITWY

Pomocne teksty biblijne
Koncert Modlitewny
Skorzystaj z koncertu modlitewnego w twoim kościele lub w małej grupie.
Microsoft Word Chwała Bogu
Microsoft Word Skrucha 1
Microsoft Word Skrucha 2
Microsoft Word Przebudzenie
Microsoft Word Podstawy Modlitwy


„Oczekuj wielkich rzeczy od Boga i próbuj dokonać wielkich rzeczy dla Boga.” (William Carey)

Home Ed Kleiman's
Vimeo Messages
Christian
Resources
Prayer Requests
and Praises
Biographical and
Contact Information
Ed Kleiman's
Schedule
Links What We
Believe
Support the
Ministry
Polska Strona polska
strona
Ukrainian Page Украинская
страница

Email: edkleiman@att.net   Phone: 314-989-1360
Center for Biblical Studies  P.O. Box 32832  St. Louis, Missouri 63132
Copyright ©2003-2011. Designed by Carolyn Hasenfratz, hosted by Webs Dot Com.